Với xu hướng mobile hóa mọi truy cập internet và sự phát triển không ngừng của thiết bị di động, điều này tác động lớn đến thói quen sử dụng điện thoại làm công cụ tiếp cận thông tin chủ lực. Dịch Vụ Top nắm bắt được xu thế đó và hỗ trợ xây dựng kênh thông tin chiến lược tiếp cận người dùng (khách hàng tiềm năng) trên thiết bị di động.