Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

Lập và nộp báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN , báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của cơ quan thuế và các công việc văn phòng khác
NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Triển khai kế hoạch kinh doanh, duy trì/ chăm sóc phát triển khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Trợ Lý Giám Đốc (Executive Assistant)

Trợ Lý Giám Đốc (Executive Assistant)

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.