GẠO NGON-CÁCH LỰA CHỌN GẠO NGON PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH BẠN

GẠO NGON-CÁCH LỰA CHỌN GẠO NGON PHÙ HỢP VỚI GIA ĐÌNH BẠN

Gía trị dinh dưỡng trong từng bữa cơm gia đình Việt rất quan trọng ,bạn và gia đình đang quan tâm đến chất lượng gạo ngon giàu dinh dưỡng ?
VAI TRÒ CỦA LÚA GẠO TRONG ĐỜI SỐNG

VAI TRÒ CỦA LÚA GẠO TRONG ĐỜI SỐNG

Lúa gạo cung cấp lương thực chính cho 65%dân số thế giới ,tại Việt Nam 100%dân số sử dụng lúa gạo là lương thực chính,kim ngạch xuất khẩu đạt 6 triệu tấn/năm